Kdy se vyplatí být plátcem DPH a kdy ne?

20. července 2023Rady a tipy

Pokud se vašemu podnikání opravdu daří, nejspíš vás další byznysová “meta” nemine. S obratem nad 2 miliony korun za posledních 12 měsíců se totiž povinně stanete plátcem DPH. Co tento režim obnáší a jaké má výhody i nevýhody?

danovy-doklad

V režimu plátce DPH vás budou čekat povinnosti, vyšší administrativní zátěž, ale také nemalé výhody. Díky nim se tak některým podnikatelům vyplatí registrovat se jako plátce DPH dobrovolně, a to i s mnohem nižším obratem.

CO JE VLASTNĚ DPH?

DPH neboli daň z přidané hodnoty je takzvaná nepřímá daň. Neplatí se tak v konkrétní částce, ale je zahrnuta do ceny zboží a služeb. Tuto daň pak sice platí koncoví spotřebitelé, ale státu ji odvedou právě podnikatelé - plátci DPH.

Daň z přidané hodnoty má v současné době 3 sazby:

 • základní - ve výši 21 %
 • 1. snížená - ve výši 15 % (potraviny, nealko nápoje, vodné a stočné, ubytovací služby, aj.)
 • 2. snížená - ve výši 10 % (léky, kojenecká výživa, knihy, aj.)  

Poznámka: Od ledna 2024 nás nejspíš čekají změny v sazbách DPH, kde základní sazba zůstane, ale obě snížené sazby se sjednotí na 12 %. 

POVINNÁ REGISTRACE K DPH

Jakmile zjistíte, že váš obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil onu magickou hranici 2 miliony korun, stáváte se povinně plátcem DPH. Do výše obratu se zahrnuje veškeré dodání zboží, poskytnutí služeb ale také převod nemovitosti.

Do 15 dnů následujícího měsíce jste povinni se registrovat k DPH u příslušného Finančního úřadu. Od 1. dne následujícího měsíce se na vás již vztahují veškeré výhody i nevýhody tohoto režimu. Jaké to jsou?

Povinnosti plátce DPH

 • Označení faktur - faktury musí nově splňovat všechny náležitosti, včetně výpočtu DPH a musí být správně označeny
 • Evidence DPH - nyní budete povinni evidovat každou přijatou i odchozí fakturu a vést si přehled DPH
 • Archivace - podklady pro výpočet DPH budete povinni 10 let archivovat
 • Pravidelné přiznání k DPH - do 25. dne každého měsíce (případně čtvrtletí) jste povinni odevzdat elektronické přiznání, ve kterém uvedete veškeré příjmy a výdaje vztahující se k DPH. Výslednou daň z přidané hodnoty pak musíte ve stejném termínu i uhradit.
 • Kontrolní a souhrnné hlášení - pokud obchodujete pouze v rámci ČR, k pravidelnému přiznání budete vyplňovat ještě i kontrolní hlášení. Při obchodování v rámci EU nebo mimo ni vyplníte souhrnné hlášení.

Výhody plátce DPH

Být plátcem DPH je nemalou administrativní zátěží, výhody tohoto režimu ji ale mohou vcelku dobře kompenzovat.

 • Nákup zboží a služeb “se slevou” - pokud obchodujete s plátci DPH, můžete si zaplacené DPH odečíst rovnou na vstupu. Celková cena nákupu se tak poníží o tuto daň.
 • Zvýšení marže - v případě, že nakupujete zboží či služby se základní sazbou DPH, ale dále je prodáváte ve snížené sazbě. Odpočet DPH vám zvýší marži.
 • Odpočet firemního majetku - zvažujete-li koupi drahého vybavení, auta nebo nemovitosti pro podnikání, budete mít nárok na jeho odpočet 

DOBROVOLNÁ REGISTRACE K DPH

Výše uvedené výhody mohou být důvodem k dobrovolné registraci k DPH i v případě, že váš obrat hranice 2 mil. Kč nedosahuje. V tom případě se můžete také elektronicky registrovat, Finanční úřad ale není povinen vaší přihlášce vyhovět. Na jeho závěr tak budete muset vyčkat.

KDY SE VYPLATÍ BÝT PLÁTCEM DPH?

Vaši dodavatelé jsou plátci DPH

V tomto případě vám budou vaši dodavatelé účtovat s DPH, ať jste či nejste plátci DPH. Jako plátci si tak budete moci tuto sazbu odečíst a tím své vstupní náklady snížit.

Vaši zákazníci jsou plátci DPH

V tomto případě si DPH mohou zase odečíst vaši zákazníci a tím bude pro ně cena vašich služeb či zboží výhodnější.

Obchodujete se zahraničními partnery či zákazníky

V případě obchodování s partnery se sídlem v EU nebo mimo EU, nakupujete jako plátce DPH bez daně. Také pokud zboží nakupujete v ČR a prodáváte ho plátcům DPH ve třetích zemích nebo zákazníkům (i neplátcům) v EU, je za odvedení daně zodpovědný příjemce služby, což je pro vás výhodné.

KDY SE PLÁTCOVSTVÍ DPH NEVYPLATÍ?

Vaši zákazníci jsou koncoví spotřebitelé

Pokud poskytujete zboží či služby koncovým zákazníkům, kteří si DPH neodečtou, budete muset zdanit celou prodejní cenu včetně marže. Ve výsledku tak bude konečná cena vašeho zboží či služeb vyšší.

Nakupujete se sníženou sazbou a prodáváte se základní

V tomto případě je to logické. Na DPH se vám vrátí nižší částka, než kterou státu odvedete. Tím se snižuje vaše marže.

CO KDYŽ VÁŠ OBRAT KLESNE?

Ani režim plátce DPH nemusí být trvalý. Jakmile zjistíte, že obrat vašeho podnikání ve 12 po sobě jdoucích měsících klesl pod 2 miliony korun, můžete zrušit svou registraci k DPH. Tuto možnost máte ovšem pouze tehdy, pokud jste byli plátcem DPH po dobu alespoň 1 roku.

O zrušení registrace požádáte elektronicky a den po doručení rozhodnutí o zrušení registrace už plátcem DPH nebudete. Nezapomeňte na úpravu náležitostí faktury, nemožnost odpočtu DPH a případnou povinnost vrátit již uplatněné DPH. V každém případě doporučujeme spolupracovat s kvalitní účetní, která vám se všemi nezbytnými kroky pomůže.