Kdy přejít z OSVČ na obchodní společnost

07. července 2020Rady a tipy

Zůstat osobou samostatně výdělečně činnou nebo raději budovat společnost, řekněme třeba s.r.o.? Nelehká otázka, kterou si asi pokládá řada podnikatelů. Jaká mohou být závaží na miskách vah klonících se k podnikání pod hlavičkou obchodní společnosti?

Kdy-prejit-z-OSVC-na-obchodni-spolecnost

Když už nechcete ručit celým svým majetkem

Nejčastěji volenou formou obchodní společnosti v ČR je společnost s ručením omezeným. Důvodem je především způsob ručení společníků za závazky společnosti. Tak jak vaše podnikání roste, rostou i obraty, ale i případná rizika. Zatímco živnostník ručí za závazky celým svým osobním majetkem, u společnosti s ručením omezeným tomu tak není. Společník, či společníci (jinými slovy majitel/é společnosti) ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. Při možnosti základního kapitálu ve výši 1 Kč, kterou v roce 2014 umožnil nový obchodní zákoník, je tedy ručení společníka jemně řečeno značně omezené. Vzhledem k tomu, že do problémů se můžete dostat poměrně lehce třeba i díky podcenění cashflow a druhotné platební neschopnosti, kdy vám odběratelé neplatí včas, může být přechod na s.r.o. jedním z nástrojů jak minimalizovat případné dopady těchto rizik na váš osobní majetek.

Když přibíráte společníka

Druhým důvodem, který hovoří pro obchodní společnost, může být to, že je vás do podnikání více. Pokud ke svému podnikání přiberete partnera, bude potřeba vyřešit vaše vzájemné vztahy, práva, podíly a dát řád vašemu společnému podnikání. Pro tyto případy je forma obchodní společnosti ideální.

Když chcete tvořit obchodní značku

Třetím velmi častým argumentem, který hovoří pro přechod z OSVČ na společnost, je tvorba značky a posilování pozice pro případný budoucí prodej firmy či její části. Jako OSVČ musíte podnikat pod svým jménem a příjmením, kdežto jako firma můžete podnikat pod téměř libovolným obchodním názvem. To je pro tvorbu obchodní značky mnohem lepší výchozí pozice. Jako společnost průběžně budujete své dobré jméno a historii firmy. To je sice možné i u živnosti, ale pouze do omezené míry. Živnost je a bude vždy přímo svázaná s osobou daného živnostníka. Navíc jen těžko prodáte část živnosti. Pro zajištění kontinuity podnikání i následný převod či prodej je forma obchodní společnosti výhodnější.

Když chcete získat větší zakázky

Pokud jako OSVČ budete chtít dosáhnout na zakázky pro “větší hráče”, můžete poměrně často narazit. Někteří zadavatelé preferují z nejrůznějších důvodů spolupráci s obchodními společnostmi. Říkají, že potřebují partnera, který je schopen řešit zastupitelnost, standardy, garance a podobně. To, že jsou takové předsudky často neopodstatněné, nechme teď stranou. Bohužel pořád platí, že image spojená s obchodní společností při získávání větších zakázek pomáhá.

Když chcete mít výhody zaměstnance

Výhodou obchodní společnosti je to, že se u ní můžete nechat zaměstnat. Díky tomu budete čerpat případné dovolené, nemocenské, otcovské, ošetřovné a další případné dávky podle pravidel, která platí pro zaměstnance, a náklady s tím spojené půjdou na vrub vaší firmy. V případě větších obratů zároveň ušetříte na svých povinných odvodech na zdravotní a sociální pojištění.

Vedle výhod jsou zde ale také nevýhody

Nezapomeňte, že s přechodem na novou formu podnikání souvisí řada administrativních povinností. Pro novou společnost budete potřebovat živnostenské oprávnění (vaše stávající pro OSVČ vám už nebude stačit), budete ji muset zaregistrovat u příslušných úřadů, budete muset vést podvojné účetnictví, nebudete moci uplatňovat náklady procentem z příjmů a podobně.

Další velkou nevýhodou je způsob nakládání s vydělanými penězi. Jako OSVČ můžete v rámci osobní spotřeby s vašimi utrženými penězi libovolně nakládat. To se ale v případě podnikání pod hlavičkou společnosti radikálně mění. Utržené peníze patří společnosti a vy máte možnost je čerpat především formou podílu na zisku, případně v rámci pracovněprávního vztahu.

Pokud se i přes to pro změnu rozhodnete, vždy je dobré přechod připravit, ideálně v součinnosti s účetní, a to zejména v případech, kdy chcete svoji zavedenou živnost vložit do nové firmy. To lze provést formou vložení nebo odporodeje tzv. obchodního závodu do majetku nově vznikající firmy, ale o tom třeba zase někdy příště.

Pro Nastartujte se napsal portál iPodnikatel.cz

 

Tip od Nastartujte se

Plánujete založení s.r.o.? S firmaprovas.cz to zvládnete bez obíhání úřadů a bez dodatečných poplatků nad rámec těch zákonných a notářských.

Jděte na to chytře a ušetřený čas věnujte svému podnikání.

logo_firma_pro_vas.png

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.