Licence ČNB, směnárny a burzy s kryptoměnami

03. srpna 2018Rady a tipy

Kryptoměny se těší stále větší a větší oblibě. V souvislosti s touto skutečností však vyvstává jistá otázka, zda směnárny nebo burzy, které s těmito druhy měn operují, potřebují ke své činnosti licenci od České národní banky.

licence-cnb

Při posuzování této nutnosti je třeba čerpat především z nového zákona o platebním styku, č. 370/2017 Sb., a dále pak stanoviska České národní banky z února 2014, k ještě starému znění zákona o platebním styku, č. 284/2009 Sb., podle nějž ČNB kryptoměnu za bezhotovostní peněžní prostředek nepovažuje. Dle tohoto stanoviska Data evidovaná v protokolu bitcoin, zkráceně bitcoiny, nemají charakter pohledávky držitele bitcoinů za jinou osobou, nejsou tedy bezhotovostními peněžními prostředky ani elektronickými penězi, jak byly definovány v § 4 předchozí verze zákona o platebním styku a ani peněžními prostředky ve smyslu ustanovení § 2 tohoto zákona, tedy bankovkami, mincemi, bezhotovostními peněžními prostředky ani elektronickými penězi. 

Nákup či prodej bitcoinů na vlastní účet dle České národní banky nepředstavuje žádnou z platebních služeb (kterou je například služba umožňující převod nebo výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem) ani bezhotovostní obchod s cizí měnou. Stejně tak dle výše zmíněného stanoviska nepředstavuje žádnou platební službu provedení bitcoinové transakce, jako například zaslání určitého množství bitcoinů jinému uživateli, ani vedení bitcoinového účtu (kdy za vlastníka bitcoinů spravuje jeho bitcoiny, na webovém rozhraní, jiná osoba).

Jedná se sice o stanovisko k již neúčinnému zákonu, postoj ČNB je z něj však zřejmý. Navíc vzhledem ke skutečnosti, že se ČNB dosud nevyslovila v tom smyslu, že by nově kryptoměny za bezhotovostní peněžní prostředek považovala, lze ho i nadále považovat za aktuální. Podle všeho tak charakter kryptoměn nenaplňuje požadavky, které by bylo nutné naplnit, aby se na kryptoměny zákon o platebním styku vztahoval, a z toho důvodu obchodování s kryptoměnami nepodléhá dohledu ČNB. K podnikání s kryptoměnami proto není licence nutná. Provozovatelé služeb, kteří operují pouze a jenom s kryptoměnami, nepodléhají žádnému zvláštnímu povolení a jejich živnost patří mezi takzvané živnosti volné, pro jejichž provozování zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání takového živnostenského oprávnění musí být tedy splněny pouze všeobecné podmínky dle § 6 odst. 1 živnostenského zákona, kterými jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Složitější situace je u těch poskytovatelů služeb, kteří umožnují například převádět kryptoměny na tzv. zákonné měny (například euro, dolar nebo českou korunu), neboť v těchto případech už záleží na konkrétních službách, které obchodník poskytuje, a nelze vyloučit, že jistá část poskytovaných služeb bude licenci ČNB podléhat.

Autor: CEE Attorneys, mezinárodní advokátní kancelář