Motivace spolupracovníků v akciové společnosti

20. července 2018Rady a tipy

Start-up potřebuje schopné a inovativní spolupracovníky. Je však obtížné nabídnout jim takovou odměnu, která by pro ně byla atraktivní. Vysoká odměna s sebou navíc nese nepřiměřené náklady pro společnost, která zvláště na začátku svého podnikání potřebuje ušetřit každý náklad.

motivace-v-akciove-spolecnosti

Řešením může být zavedení motivačního programu, který je založený na účasti spolupracovníků ve společnosti. Spolupracovníci sice nedostávají adekvátní finanční odměnu, mají ale motivaci, že pokud se jejich společnosti bude dařit, zhodnotí si tím i své akcie.

Mezi nejčastější nastavení korporátní struktury akciové společnosti za účelem motivace spolupracovníků patří přímá účast spolupracovníků ve společnosti nebo vydání stínových akcií. 

Akcie bez hlasovacího práva

První možností je přímá možnost spolupracovníka na řízení akciové společnosti. Společnost vydá dva druhy akcií, přičemž hlavní akcionář si ponechá kmenové akcie s hlasovacím právem, a svým spolupracovníkům nabídne akcie bez hlasovacího práva (prioritní akcie). Stanovy mohou určit, že dividenda vyplacená na prioritní akcie může mít jinou výši než dividenda vyplacená na akcie kmenové.

Je třeba si dobře rozmyslet, kolik procent ze základního kapitálu budou akcie bez hlasovacího práva tvořit. Nejbezpečnější je držet se hranice 90 %, což hlavnímu akcionáři zaručuje možnost (téměř) úplné kontroly nad společností. Je však třeba mít na paměti, že spolupracovník je stále akcionářem, a přestože nemá hlasovací právo, má celou řadu jiných oprávnění, která náleží každému akcionáři. Příkladem takových práv je právo na vysvětlení, stejně jako právo na účast na valné hromadě, což znamená, že hlavní akcionář bude nucený svolávat a organizovat valnou hromadu vždy velmi formálním způsobem.

Součástí vedlejší smlouvy mezi spolupracovníkem a hlavním akcionářem může být též opční ujednání, které zaručuje např. právo prodat akcie v určité době za tržní či jinak určenou cenu.

Řešení sice není nejvýhodnější pro hlavního akcionáře, nicméně je velmi atraktivní pro spolupracovníky. Hodnota akcie je však vždy tržní, a pokud se společnosti nebude dařit, akcie budou bezcenné. 

Stínový akcionář

Druhou možností je uzavřít pouze vedlejší smlouvu se spolupracovníkem, ve které bude upraveno právo na finanční odměnu, která bude za určitých podmínek vyplacena. Smlouva může obsahovat také stínové opční právo. Výhodou pro podnikatele je, že ve stanovách není nutné upravovat nic zvláštního a hlavní akcionář může navíc vykonávat svá práva téměř bez omezení ze strany spolupracovníků. 

Autor: CEE Attorneys, mezinárodní advokátní kancelář

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.