Rodina a kamarádi ve vaší firmě. Ano, ale s rozvahou

08. září 2016Rady a tipy

Při rozjezdu svého podnikání možná některý z vás narazí na situaci, kdy se budete rozhodovat, zda do toho zapojit někoho ze své rodiny či přátel. Do jisté míry je to lákavé, jelikož rodinu a kamarády více či méně znáte, víte, jak se chovají a co od nich ve většině chvil můžete očekávat.

rodina-a-kamaradi-ve-firme

Pokud například svého bratra začnete kritizovat za špatně odvedenou práci, tak víte naprosto přesně, jakou reakci od něj můžete v tento moment očekávat. Zkrátka si ušetříte spoustu překvapivých reakcí a zklamání spojených s příjmem neznámého a neproduktivního pracovníka. Ale jako každá mince má dvě strany, tak i najímání rodinných příslušníků či kamarádů má svá pro a proti. Na co bychom měli myslet, když se rozhodneme začít spolupracovat s rodinou či přítelem?

Rodina ve firmě: Jak se vyhnout potížím?

V první fázi byste k němu měli přistupovat stejně jako k cizímu kandidátovi, který se do vaší společnosti hlásí. Je třeba u dotyčné osoby ověřit produktivitu, motivaci a odborné znalosti. Možná znáte Tomáše z vaší party dlouhá léta a je s ním legrace, ale tyto skutečnosti neříkají nic o jeho schopnosti přispívat. Pokud tyto aspekty neprověříte před nástupem, můžete se dostat do situace, kdy Tomáš dělá v týmu dobrou náladu, ale není schopný přiložit ruku k dílu.

V rámci zachování dobrých vztahů na pracovišti je třeba myslet na to, že i když je dotyčný váš známý či rodina, měl by mít stejné pracovní podmínky jako ostatní pracovníci. Buďte v tomto ohledu fér a odměňujte své lidi na základě reálné produkce – ne podle toho, jaké s nimi máte vztahy v soukromém životě. Vždyť nikomu se nelíbí, když se někomu nadržuje. Ukažte svou manažerskou kompetenci tím, že nastolíte průhledný systém odměňování a stejné podmínky pro všechny. Nebude to narušovat vztahy mezi kolegy a zabráníte v tomto ohledu žabomyším válkám.

Rodinný příslušník či kamarád by měl jít ostatním příkladem a bude muset striktně dodržovat nastavená firemní pravidla, a pokud je poruší, bude za to potrestán. Většinou se však v tomto bodě děje to, že je potrestán mnohem více, než ostatní kolegové. Možná se ptáte proč. Je to z toho důvodu, abyste ostatním členům týmu dali najevo, že v práci opravdu neděláte rozdíly. Na to ale dejte pozor! Pokud neděláte rozdíly, neměli byste dělat ani toto – trestat (a samozřejmě ani odměňovat) rodinu více než ostatní zaměstnance. Posílíte tím svoji roli spravedlivého leadera, a to jak u běžných zaměstnanců, tak i u zaměstnanců z řad rodiny či přátel.

Aby spolupráce s rodinou a kamarády nenarušila vaše soukromé vztahy, je třeba si jasně vymezit pravidla hry. Obě strany by měli umět striktně rozdělovat soukromý a pracovní život. Pokud se například se svým bratrem pohádáte v práci o pracovních záležitostech, neměli byste toto rozebírat ve volném čase. Také by za to neměl být váš bratr na vás naštvaný a rozebírat to s vámi na rodinné oslavě. Nebo pokud se pohádáte s kamarádem u neformální večere, neměli byste si to „nosit zpět do práce“. Tento bod je asi ze všech nejtěžší a nejdůležitější. Pokud dokážete striktně oddělit práci a soukromí, máte z poloviny vyhráno.

Přejeme vám mnoho úspěchů při rozjezdu vašeho podnikání!

Autor: Hana Hladká, trenérka seminářů a konzultantka ve společnosti PERFORMIA, spol. s r.o.