Rozvaha - jak si uspořádat finanční prostředky?

09. srpna 2015Rady a tipy

Konečně jste se rozhodli naplno vkročit do světa podnikání, v ruce nadšeně svíráte živnostenský list a veškeré byrokratické dokumenty do začátku, ale co vlastně máte dělat dál? Než se do podnikání pustíte opravdu naplno, musíte si nejprve sesumírovat veškeré prostředky, se kterými během svého hospodaření budete moci disponovat. V praxi to znamená vytvořit si počáteční rozvahu – laicky řečeno přehled, který vám ukáže, jak na tom váš podnik zrovna v tuto chvíli je, a také to, kde jste vlastně ke svému majetku přišli.

rozvaha

CO SI PŘED TÍM ROZMYSLET

Ve skutečnosti se počáteční (neboli zahajovací) rozvaha pomalu vyvíjí už při sestavování samotného podnikatelského plánu, ve kterém by neměla chybět část věnující se právě financím. To znamená, jaké náklady musíte zpočátku do svého podnikání vložit a co očekáváte, že získáte za výnosy. Tuto část však ovlivňuje spousta proměnných, které musíte brát v potaz. Mezi nejčastější problémy patří i neobjektivita samotného podnikatele. Toho se lze ale snadno vyvarovat poctivou analýzou trhu. Zkuste si položit (a také zodpovědět) několik jednoduchých otázek:

  • Je na trhu stejný nebo podobný výrobek?
  • Je váš výrobek skutečně lepší?
  • Jaká je jeho tržní cena?
  • Jaké jsou náklady na výrobu?
  • Kolik můžete oslovit zákazníků?

Takových otázek samozřejmě můžete nalézt ještě mnoho, avšak odpověď na každou z nich může významně ovlivnit peníze, které získáte. Druhou stránkou věci jsou náklady, které vynaložíte do udržení životaschopnosti vašeho nápadu, tedy kolik do projektu budete investovat. Bez větších zkušeností se samozřejmě jedná o pouhé odhady, avšak po důkladném zodpovězení otázek položených výše se můžete reálným nákladům a výnosům přiblížit.

SESTAVENÍ ROZVAHY

Zvládli jste všechny kroky popsané výše? Gratulujeme! Pojďme se tedy společně vrhnout na sestavení finanční rozvahy. Ta je totiž nejdůležitějším prvkem v účetnictví, protože vykazuje stav podniku k určitému dni. Neuvidíte v ní tok peněz, nenajdete tam ani své tržby. Ukáže vám však, čím disponujete v dané chvíli, jak vypadá váš podnik právě teď. Každý začínající podnikatel, a to i přesto, že si nechce vést žádné účetnictví, by si na začátku podnikání rozvahu měl vytvořit. Uvidíte totiž své podnikání jako na dlani a budete si moci vytvořit reálnější představu o svých aktuálních možnostech.

Rozvahu si můžete představit jako jednoduchou tabulku o dvou sloupečcích. Jeden z nich obsahuje aktiva, druhý pasiva. Pojďme si společně říci, co aktiva a pasiva vlastně jsou.

AKTIVA

Aktiva naleznete na levé straně tabulky a říkají vám, co vlastně máte a v budoucnu vám to přinese ekonomický prospěch – tedy nějaké zisky. Aktiva můžeme obecně rozdělit na finance (tedy to, co máte třeba na svém účtu v bance na svém podnikatelském účtu), nemovitý majetek (například dílnu, kterou jste si za účelem podnikání koupili) a movitý majetek (třeba auto, které budete využívat k rozvážení svých výrobků). Do aktiv ale také patří to, co vám vaši zákazníci dluží za vaše výrobky či služby. Tím se však zpočátku nemusíte zabývat.

PASIVA

Pasiva můžeme označit jako opak aktiv. Ukazují vám v podstatě to, jak jste ke svému majetku (tedy k aktivům) přišli. Touto cestou mohou být například dary, vklady do podniku, závazky a zisky z minulých let. Pasiva pak podle zdroje financování dělíme na vlastní (tedy selským rozumem snadno odvoditelné – jde o to, co jste financovali z vlastních zdrojů) a cizí (to znamená, že prostředky na pořízení dané věci jste si museli vypůjčit; zkrátka tyto peníze jsou vaše dluhy).

PŘÍKLAD

Na podnikatelském účtu máte 20 000 Kč. Dále vlastníte auto v hodnotě 100 000 Kč, které jste financovali podnikatelským úvěrem. Zároveň vlastníte dílnu v hodnotě 500 000 Kč, kterou jste dostali od rodičů. Základní rozvaha by tedy vypadala nějak takto:

Rozvaha podniku k 1. 1.
Aktiva Pasiva
Peníze 20 000 Kč Vlastní kapitál 520 000 Kč
Movitý majetek 100 000 Kč Cizí kapitál 100 000 Kč
Nemovitý majetek 500 000 Kč    
Celkem 620 000 Kč Celkem 620 000 Kč

Peníze už jste si našetřili třeba předtím v zaměstnání, jsou vaše, zařazujeme je tedy do vlastního kapitálu. Dílna, kterou jste dostali od rodičů, je také už jen vaše. Hodnotu této dílny nemusíte také nikomu vracet, proto to opět patří do vlastního kapitálu. Naopak auto jste financovali z půjčky bance. Tyto peníze teď dlužíte, proto je řadíme do cizího kapitálu.

ZÁVĚREM

Mnoho drobných podnikatelů se vedení účetnictví sice vyhýbá, ale my bychom vám doporučili si ji alespoň jednou za půl roku udělat, abyste věděli, jak si váš podnik ve skutečnosti vede. Možná si říkáte, že stačí, když uvidíte, jestli dostatečně prodáváte či ne. Pravdou však je, že při pravidelné revizi svého majetku, peněz nebo třeba pohledávek se můžete včas dozvědět o možných problémech a začít je řešit s předstihem.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.