Sídlo versus provozovna

15. srpna 2022Rady a tipy

Jaký je rozdíl mezi: mít sídlo a mít provozovnu? Na začátku každého podnikání se podnikatel setká s výrazy sídlo a provozovna. Mezi těmito výrazy jsou určité rozdíly a je potřeba je znát. Někdy totiž adresa sídla a provozovny je stejná, jindy nikoliv. A co když podnikatel nemá možnost mít sídlo ani ve vlastním, ani v pronajatém bytě?

10

Sídlo: oficiální adresa vašeho podnikání

Při zakládání živnosti nebo firmy je vždy třeba uvést vaše sídlo. Je to první oficiální adresa vašeho podnikání. Z toho plyne, že tato adresa musí být platná. Sídlo podnikání nebo sídlo společnosti je tedy oficiální základna. Je to adresa, na které byste měli být k zastižení, je to místo, které slouží pro úřední komunikaci s vámi.

Co je ale důležitější, podnikatel nebo firma mohou mít pouze jedno sídlo podnikání. Z toho plyne, že právě podle sídla společnosti nebo sídla podnikání se bude rozhodovat, ke kterému místně příslušnému úřadu budete spadat, v kterém kraji budete odvádět daně, s jakou OSSZ budete komunikovat apod.

Mnoho podnikatelů si na začátku položí otázku „Kde mohu založit svoje podnikání?“. Odpověď je snadná. Sídlo podnikání může být i v rodinném domě či v bytě. Na co si ale dát pozor? Sídlo podnikání je veřejné a uvádí se v různých rejstřících. Pokud tedy sídlo podnikání uvádíte na své adrese, počítejte s tím, že si ho každý snadno dohledá.

Pro založení sídla firmy na určité adrese je třeba mít buď výpis z katastru nemovitostí, který prokáže, že jste vlastníkem nemovitosti a že máte právo danou nemovitost užívat, nebo nájemní smlouvu a písemný souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla podnikání v cizí nemovitosti.

Virtuální sídla

Někdy se ale může stát, že zřídit sídlo společnosti nebo podnikání na adrese bydliště není vyhovující z různých důvodů. Pak podnikatel musí hledat jinou možnost. Na trhu existuje služba – virtuální sídlo – v rámci které si podnikatel za určitý měsíční nebo roční poplatek může „pronajmout adresu“, aby splňoval podmínky pro zápis do obchodního rejstříku nebo založení živnosti. Na adrese virtuálního sídla tak mohou sídlit i stovky podnikatelů.

Provozovatel virtuálního sídla nabízí většinou několik cenových balíčků. Ten základní většinou poskytuje pouze adresu sídla společnosti, případně recepci. Za vyšší poplatky lze mít k dispozici také službu převzetí a přeposílání pošty. Některá sídla nabízejí i možnost pronájmu zasedacích místností. Virtuální sídlo je legální a jeho cena se pohybuje v základním balíčku okolo 130 Kč za měsíc.

A kolik máte provozoven?

Na rozdíl od sídla firmy, může mít podnikatel či firma několik provozoven. Provozovna je od slova provozovat. Z toho je tedy patrné, že provozovna bude tam, kde podnikatel bude skutečně provozovat svoji činnost, a tedy kde bude k dispozici pro své zákazníky.

Někdy může být provozovnou jedna vyčleněná místnost v bytě, kde bude účetní zpracovávat faktury pro své klienty, a tak může být provozovna shodná se sídlem podnikání. I zde ale platí, že pokud se nejedná o vlastní byt, je třeba souhlas vlastníka bytu se zřízením provozovny.

Podnikatel si musí také provozovnu trvale a viditelně označit buď svým jménem a příjmením, nebo názvem společnosti a identifikačním číslem. Může ale nastat situace, kdy třeba zedníci, elektrikáři a instalatéři apod. vykonávají činnost různě na různých místech (staví domy klientům, zavádějí elektriku na domech atd.). V takovém případě, pokud nemají vlastní dílnu, pak nemají stálou provozovnu.

Jaký je rozdíl mezi sídlem a provozovnou?

Krásným příkladem rozdílu mezi provozovnou a sídlem je na podnikání truhláře. Podnikatel jako fyzická osoba si založil živnost a jako sídlo podnikání uvedl adresu svého bydliště. Protože ale je jeho sídlo ve vlastním bytě, těžko by zde tuto činnosti provozoval. Pro tyto účely si zakoupil garáž na okraji města, ve které si zřídil truhlářskou dílnu. Sídlem podnikání je byt, kam mu bude také chodit úřední pošta, provozovnu má v přestavěné garáži na okraji města. Není ale vyloučeno, že mu časem garáž nebude stačit, a tak si zakoupí třeba jiný objekt. V provozovně z bývalé garáže tak bude přijímat pouze malé zakázky (dekorace, židle, stolky...), v novém objektu pak již velké zakázky jako skříně, kuchyně, obývací sestavy apod.).

Na začátku podnikání si tedy podnikatel musí ujasnit, kde bude mít své sídlo a případně kde bude mít svoji provozovnu. Dalo by se říct, že sídlo firmy je spíš takovým administrativním místem, provozovna naopak fyzickým místem podnikání.