Živnost nebo s. r. o.?

15. srpna 2022Rady a tipy

Na začátku podnikání je nejdůležitější zvolit si správnou formu podnikání. Nabízejí se hned dvě možnosti, a to podnikat jako OSVČ na živnost, nebo si založit vlastní firmu, třeba společnost s ručním omezeným. Jenže co je lepší?

09

Takovou tu známou definici – že podnikáním se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku – zná snad každý. Podívejme se ale na rozdíly mezi podnikáním na živnost a založením společnosti s ručením omezeným.

Živnost

Podnikání na živnost se řídí zákonem o živnostenském podnikání a dalšími příslušnými předpisy (ve většině případů stejnými jako u obchodní společnosti).

K jejímu provozování je třeba získat živnostenské oprávnění. To vzniká u ohlašovacích živností po doložení všech potřebných dokumentů dnem ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. U koncesovaných živností pak rozhodnutím o udělení koncese. Založení živnosti může být velmi rychlé.

Na druhou stranu podnikání na živnost je rizikovější, a to zásadně kvůli ručení závazků. OSVČ totiž ručí za své závazky neomezeně, tedy celým svým majetkem. V tomto případě se doporučuje sjednat si pojištění odpovědnosti, které může v případě problémů výrazně zjednodušit život živnostníka.

Jednou z výhod je také možnost být v paušálním režimu. Za splnění zákonných podmínek (§ 2a zákona o daních z příjmů) pak OSVČ platí měsíční zálohu ve výši 5 994 Kč (pro rok 2022), která zahrnuje zálohy na daň z příjmů FO, důchodové pojištění a zdravotní pojištění. S tím je spojená výhoda, že OSVČ nemusí (pokud nepřekročí stanovený limit ročního obratu) na konci roku podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění. To přináší výrazné snížení administrativy i v některých případech i nákladů spojených s odvody.

Tip: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na svých stránkách Rádce (nejen pro začínající) podnikatele, kde se dozvíte všechno potřebné mnohem podrobněji.

Společnost s ručením omezeným

Založení obchodní společnosti vychází ze zákona o obchodních společnostech a z dalších právních předpisů. Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou nebo v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou. Vznik společnosti je pak dnem zápisu do obchodního rejstříku. Založení společnosti je oproti založení živnosti administrativně náročnější. Je nutné sepsat smlouvu a zapsat ji do obchodního rejstříku a další drobnosti kolem. Toto byrokratické kolečko je také časově a finančně náročnější.

Jednou z výhod podnikání v rámci společnosti s ručením omezeným je ručení za závazky. Oproti živnosti totiž společníci ručí rovným dílem (v případě jednoho podnikatele tedy ručí on sám), ale pouze do výše svých nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Přestože se příliš nedoporučuje vložit pouze minimální vklad, kterým je pouze 1 koruna, je riziko ručení za závazky mnohonásobně nižší. Výhodou je také možnost dělit se o svá práva a své povinnosti s dalšími společníky.

Pokud si chcete proces založení sro zjednodušit, můžeme doporučit zvýhodněnou službu Firma pro Vás, kterou začínajícím podnikatelům nabízí Komerční banka. Díky ní firmu založíte velmi rychle a pouze za cenu zákonných poplatků, kdy neplatíte nic navíc.

Přehledné výhody a nevýhody obou forem podnikání

Podívejte se na základní a vybrané výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání.

 

Výhody

Nevýhody

Živnost

 • rychlejší a administrativně jednodušší vznik podnikání
 • nižší náklady na založení živnosti
 • vede pouze daňovou evidenci a může uplatňovat výdaje procentem
 • někdy lze řešit odvody formou paušálu
 • ručení celým svým majetkem
 • jedná sám za sebe (bez společníků)
 • podniká pod svým jménem a příjmením
 • živnostník je těžko zastupitelný

Společnost s r. o.

 • ručí do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR
 • možnost lepší daňové optimalizace
 • lze založit společnost ve více lidech a dělit se o práva a povinnosti společně
 • snazší zastupitelnost
 • možnost zvolit si název firmy
 • administrativní, finanční a časová náročnost založení firmy
 • musí vést účetnictví
 • nutnost hlídat si obrat kvůli DPH
 • nelze být v paušálním režimu

Administrativní pomocník: Jednotný registrační formulář

Pro obě formy podnikání ale platí, že podnikatel má také ohlašovací povinnost nejen na živnostenském úřadě, ale i k dalším institucím, jako jsou Česká správa sociálního zabezpečení zdravotní pojišťovna, finanční úřad a případně Úřad práce ČR. Všechny tyto přihlášky lze vyplnit jednotně online prostřednictvím jednotného registračního formuláře.

Co je tedy lepší?

Nakonec je finální rozhodnutí, kterou formu podnikání si začínající podnikatel vybere, pouze a jen na něm. Nelze jednoznačně říct, co je lepší, protože oboje má svá rizika i úskalí, ale rovněž své výhody.

Pokud pracujete sám na volné noze, máte vlastní know-how, znalosti a dovednosti, dáváte svému podnikání srdce, a proto se chcete prezentovat vlastním jménem, jste samostatnější a řešíte finanční a administrativní stránku, jistě pro vás bude živnost tou správnou volbou.

Pokud vás děsí, že budete ručit celým svým vlastním majetkem, nechcete v tom být sami a máte velké plány, pak je vhodné zvážit další výhody a nevýhody a rozhodnout se pro založení společnosti s ručením omezeným.