AMSP ČR

09. května 2019Partneři

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje již 19. rokem na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky.

amsp

Několik slov o Vaší společnosti a čím se zabývá?

Letošním hlavním tématem je Rok digitálního podnikání 2019 zaměřený na jednoduchou a srozumitelnou osvětu k digitalizaci pro menší podnikatele spojenou s představením konkrétních příkladů pro jejich obor. Cílem je zvýšit povědomí o novinkách a jejich praktickém využití tak, aby účastníci z našich akcí odcházeli s tím, že hned druhý den mohou některou z nich začít používat a ušetřit tak čas, peníze či rozvinout své podnikání správným směrem. Jsme hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se ve speciálních aktivitách a sekcích zaměřujeme na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání, podnikatele 50+ a podnikání na venkově. Asociace spravuje nejrozsáhlejší tuzemskou databázi informací o většině segmentů malého podnikání.

Oblasti podpory mladých a/nebo začínajících podnikatelů se věnuje aktivita Svou cestou – Young Business. Cílem dlouhodobého projektu Asociace nebylo vytvořit uzavřený klub, ale širokou platformu pro mladé lidi s ambicí je přesvědčit, že jejich vlastní podnikání znamená být nezávislý a že má smysl začít dobývat podnikatelský kopec s vlastními produkty. Za více než šest let fungování této platformy jsme představili šest hlavních pilířů projektu: ukázky osvědčených postupů, propojování s úspěšnými podnikateli, zakládání společností, vyhodnocování podnikatelských záměrů, získávání investorů a navazování zahraniční spolupráce. Pro naše členy, kteří mají účast v projektu zcela zdarma, nabízíme bezplatnou účast na seminářích a workshopech, setkávání se zajímavými a úspěšnými podnikateli, odborné vedení, pravidelné informace o zajímavých akcích, novinkách, právních aktualitách, soft skills, digi skills, dotačních programech či soutěžích a mnoho dalších aktivit. "Nebuď pěšákem u jiných, rozhoduj sám," se stalo mottem celé aktivity.

Jste odborným garantem/partnerem již 7. ročníku, proč jste se rozhodli podpořit tento grantový program?

Začínající podnikatelé mají málokdy na samém startu dostatek zdrojů, aby mohli své nápady realizovat tak rychle a v takovém rozsahu, v jakém by si přáli. Klasické bankovní produkty jsou potřebné, ale nestačí. Projekt Svou cestou – Young Business je partnerem grantového programu Nastartujte se od jeho samotného počátku, a ceníme si ho zejména proto, že Nastartujte se je iniciativou, která nejen finančně podpoří začínající podnikatele, ale nabídne jim také příležitost reálně si vyzkoušet formulaci byznys plánu a v rámci ceny veřejnosti získat zpětnou vazbu potenciálních zákazníků. Známe mnoho projektů z minulých ročníků, které díky soutěži získaly první zákazníky, aniž by program vyhrály.

Co byste poradili začínajícím podnikatelům, kteří se přihlásí do letošního ročníku?

V byznys plánu nepodceňujte žádnou jeho část, byť vám její problematika není blízká. Zaměřte se zejména na to, kdo je váš zákazník, jaké jsou jeho potřeby, jaká jsou na trhu alternativní řešení, a popište, jakou budete mít růstovou strategii. Nebojte se ukázat, jací lidé budou za popisované činnosti odpovídat. Budete váš byznys koncipovat mezinárodně nebo lokálně? Budete průběžně inovovat své portfolio výrobků a služeb? Nezapomeňte také na tvrdá data, využijte analýzy a průzkumy AMSP ČR nebo různé tržní studie. Věnujte dostatek času finančnímu plánu, kalkulacím a bodu zvratu.