CEE Attorneys

10. května 2019Partneři

Situace na začátku nebývá nikdy lehká, proto se ji snažíme mladým podnikům usnadnit a také je propojit s příslušnými odborníky.

cee

Proč jste se rozhodl/i být partnerem grantového programu Nastartujte se?

Jelikož naše advokátní kancelář začínala jako start-up, plně si uvědomujeme, jaké potřeby to s sebou přináší. Navíc se ukazuje, že mnoho začínajících firem podcení právní stránku podnikání hned při rozjezdu, a právě těmto situacím se snažíme předcházet.

Spolupracujete/poskytli jste služby vítězům minulých ročníků grantového programu Nastartujte se – Jak se Vám s nimi spolupracovalo? V čem jste jim pomohli?

Ano, s některými vítězi minulých ročníků spolupracujeme doposud. Vítězům pomáháme se zajištěním právních služeb, které jsou při rozjíždění podnikání nezbytné. Jak již bylo řečeno, je lepší mít vše již od začátku po právní stránce v pořádku než následně řešit případné soudní spory.

Již šestým rokem zasedáte v porotě. Co podle Vás rozhoduje o vítězi?

Porota je složena z odborníků z různých oborů s rozdílnými preferencemi, takže výsledek této soutěže je co nejvíce objektivní, protože každý porotce se zaměřuje na něco jiného. Moje osobní preference při hodnocení projektů jsou především v ekonomickém a investičním potenciálu projektů a dále v možném přeshraničním dopadu. Jiní porotci však mohou preferovat např. sociální aspekt projektu či užitečnost dopadu grantu na projekt v případě jeho úspěchu. Nelze tedy jednoznačně určit, které konkrétní hledisko je nejpodstatnější, je vhodné se zaměřit na více aspektů.

Co byste poradili začínajícím podnikatelům, kteří se přihlásí do letošního ročníku?

Začínajícím a budoucím podnikatelům bych doporučil, aby se zaměřili na takovou oblast podnikání, která je baví a vnitřně naplňuje. Začátky bývají těžké, o to důležitější je v činnosti vytrvat, a úspěch se následně zajisté dostaví. Dále je vhodné nepodcenit žádnou ze složek podnikatelského plánu, minimalizovat případná rizika a budovat kontakty napříč všemi obory.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.