TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Několik slov o Vaší společnosti a čím se zabývá?

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové pomáhá jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa. Spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery a veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.

Proč jste se rozhodl/i být partnerem grantového programu Nastartujte se?

Již dlouhodobě tento program sledujeme a některé naše projekty se do něj již zapojily. Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s Komerční bankou a.s. a zapojit se do projektu Nastartujtese.cz aktivněji. Za TC HK výhercům nabízíme hodiny konzultací zdarma s našimi zkušenými mentory.

Co byste poradili začínajícím podnikatelům, kteří se přihlásí do letošního ročníku?

Ať podnikají v tom, co je baví, a nenechají se odradit prvními roky podnikání, které jsou nejobtížnější. Určitě by také neměli podcenit přípravu podnikatelského záměru. Pokud budou potřebovat pomoci, mohou se kdykoliv obrátit na TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové.

Více na www.tchk.cz.

Uveřejněno:

Další rozhovory s partnery