4 úřady, které dohlíží na každé podnikání. Co a kde vyřídíte?

13. července 2020Rady a tipy

Jako podnikatel přicházíte do styku s celou řadou úřadů, které dohlížejí, aby se ve vašem podnikání hrálo podle stanovených pravidel. Ze všech těchto institucí je pro každé podnikání klíčová “svatá čtveřice” úřadů, kterou tvoří živnostenský úřad, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení a vaše zdravotní pojišťovna. Co spadá do jejich agendy a s čím vám pomohou?

4-urady

Živnostenský úřad

Návštěva živnostenského úřadu je pro vaše podnikání alfou a omegou. Při splnění zákonných podmínek zde totiž získáte živnostenské oprávnění. To potřebujete, ať už uvažujete o dráze freelancera (OSVČ), či zakládáte firmu, pokud tedy nejste osobou podnikající na základě jiných právních předpisů, jako jsou např. umělci, lékaři nebo advokáti. Živnostenské oprávnění vám umožní zahájit podnikání v rozsahu zapsaných živností. Pokud se pak časem rozhodnete přibrat další živnost, nebo třeba zřídit novou provozovnu, vaše kroky opět povedou na živnostenský úřad. Jako OSVČ zde tedy vyřešíte všechno, co se týká formální stránky vašeho podnikání.

Stejně tak k vám ale z živnostenského úřadu může zamířit kontrola, která se bude zajímat o to, zda je vaše skutečné podnikání v souladu s živnostenským zákonem. Například zda máte řádně označenou provozovnu, zda pro skutečně vyvíjené podnikatelské aktivity splňujete potřebnou kvalifikaci nebo zda pro ně máte zapsanou živnost.

Zde naleznete přehled jednotlivých okresních živnostenských úřadů.

Finanční úřad

Finanční úřad dohlíží na řádné plnění vašich povinností vůči státu v oblasti odváděných daní. Zcela jistě s ním budete řešit registraci k dani z příjmu, a pokud vaše podnikání poroste, tak i daň z přidané hodnoty, případně další daně tvořící daňovou soustavu České republiky (např. silniční daň, spotřební daň, srážkovou daň). Ke každé dani, která se vašeho podnikání týká, se musíte u finančního úřadu zaregistrovat, následně vyplňovat a v předepsaných termínech odevzdávat předepsané formuláře přehledů. Nesmíme také zapomenout na EET. V případě, že budete přijímat platby v hotovosti a bude se na vás vztahovat elektronická evidence tržeb, na finančním úřadě vyřešíte registraci a získáte potřebné údaje pro nastavení vašich terminálů.

Jednoduše řečeno, na finanční úřad můžete směřovat veškeré vaše dotazy, které se dotýkají daňových povinností spojených s vaším podnikáním. Samozřejmě, také finanční úřad provádí kontroly, kdy prověřuje, zda máte v pořádku účetnictví a zda se náhodou nepokoušíte krátit stát na vybíraných daních. Proto pokud si nejste svými daňovými povinnostmi jistí, proberte je se svojí účetní, případně se můžete obrátit přímo na pracovníky finančního úřadu.

Česká správa sociálního zabezpečení

Jednou ze základních povinností každého začínajícího podnikatele je registrace na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). S jejími pracovníky budete přinejmenším řešit odvody na sociální pojištění, ze kterého se v budoucnu vypočte váš důchod. Nezapomeňte, že pokud bude podnikání vaší hlavní ekonomickou činností, budete platit měsíční zálohy na sociální pojištění hned od začátku podnikání. Nejpozději do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok pak od vás OSSZ bude chtít doložit přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Pokud budete uvažovat o nemocenských dávkách pro případ vaší nemoci či peněžité pomoci v mateřství a otcovské, budete se u OSSZ muset zaregistrovat k nemocenskému pojištění a následným měsíčním platbám pojistného. Toto pojištění je pro OSVČ dobrovolné a má trochu jiná pravidla než ta, která platí pro zaměstnance.

Další velkou tematickou oblastí, kterou budete řešit s okresní správou sociálního zabezpečení, je zaměstnávání zaměstnanců. Registrace do registru zaměstnavatelů, nahlášení zaměstnanců, pravidelné odvody, nemocenské, to vše spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. Kromě toho má i tento úřad možnost kontrol. Mimo jiné můžete s kontrolou mzdové agendy určitě počítat třeba při odhlašování pracovníků.

Zdravotní pojišťovna

Posledním úřadem ze svaté čtveřice je vaše zdravotní pojišťovna, tj. zdravotní pojišťovna, u které jste registrováni. S ní řešíte veškeré věci týkající se vašeho zdravotního pojištění, tj. pojištění, ze kterého jsou hrazeny vaše případné lékařské prohlídky a zákroky (ne dávky nemocenské). Toto pojištění je pro OSVČ povinné. Stejně jako u sociálního pojištění si platíte během roku zálohy, které se na konci roku zúčtují v podaném přehledu o příjmech a výdajích.

Rada na závěr

Teoreticky by vám měla při zahájení podnikání stačit pouze návštěva živnostenského úřadu. Na základě vyplněného jednotného registračního formuláře by vás pak měl živnostenský úřad automaticky přihlásit také u ostatních, výše uvedených, úřadů. Ne vždy se tak ale stane, proto doporučujeme raději si u jednotlivých úřadů registraci osobně prověřit.

Pro Nastartujte se napsal portál iPodnikatel.cz