Jste student, maminka na rodičovské nebo důchodce? Využijte výhod podnikání!

20. července 2023Rady a tipy

Pohráváte si s myšlenkou na vlastní podnikání? Možná máte nejlepší příležitost se do toho pustit! Pokud stále studujete, pečujete o dítě na rodičovské dovolené nebo jste v důchodu, podnikání vám umožní se realizovat a přivydělat si nějakou tu korunu za zvýhodněných podmínek.

specifika-podnikani

JAKÁ JSOU SPECIFIKA TAKOVÉHO PODNIKÁNÍ?

Tou nejzásadnější výhodou pro podnikání při studiu, rodičovské nebo v důchodu je fakt, že tato činnost je považována za vedlejší samostatně výdělečnou. Díky tomu si můžete vyzkoušet realitu podnikání na vlastní kůži, aniž byste měli vysoké výdaje za sociální a zdravotní pojištění v podobě minimálních záloh.

I přes tuto výhodu má podnikání stále svá specifika, která není radno podcenit. Mezi ně patří zejména povinnost každoročního podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Podle nich se zjistí výše vašeho základu daně (příjmy mínus výdaje), která ovlivní vaši případnou povinnost pravidelných odvodů na pojištění. Při podnikání na vedlejší činnost také nelze využít režimu paušální daně.

PODNIKÁNÍ PŘI STUDIU JAKO ODRAZOVÝ MŮSTEK

Podnikání, ale i zaměstnání při studiu může být skvělou příležitostí, jak nastartovat svou budoucí kariéru a vyzkoušet si, zda vám lépe sedí role samostatného podnikatele nebo zaměstnance. 

Jaké jsou parametry podnikání při studiu?

 • Podmínky - věk 18 - 26 let, potvrzení o studiu
 • Založení živnosti při studiu - 1. rok nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění - při základu daně menším než  96 777 Kč se neplatí, pokud je vyšší než  96 777 Kč bude vyměřen nedoplatek a stanoveny minimální zálohy pro další rok
 • Zdravotní pojištění - platí se pouze částka vyměřená podle zisku v posledním daňovém přiznání
 • Daňové bonusy - sleva na poplatníka 30 840 Kč, sleva na studenta 355 Kč/měsíc

Jako student nesmíte zapomenout přiložit k daňovému přiznání také potvrzení o studiu. V případě, že dokončujete studium na střední škole a nechystáte se pokračovat dál, dejte si pozor. S ukončením studia k poslednímu červnovému dni se živnost přehoupne do režimu hlavní samostatně výdělečné činnosti. Vy tak budete mít povinnost hradit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění už za měsíc červenec a srpen!

PODNIKÁNÍ BĚHEM RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Zde je třeba rozlišovat dva pojmy - mateřskou (MD) a rodičovskou dovolenou (RD). Při mateřské dovolené pobíráte peněžitou pomoc v mateřství (PPM), na kterou máte nárok pouze, pokud jste zaměstnaná nebo jste si jako OSVČ platila dobrovolné nemocenské pojištění. V tomto případě pak nesmíte po dobu mateřské vykonávat danou podnikatelskou činnost “osobně”. 

Rodičovský příspěvek můžete pobírat až do věku 3 let dítěte nebo v případě jeho rozložení až do 4 let věku dítěte. Vaše podnikání jeho vyplacení neovlivňuje, může ale ovlivnit výši pravidelných záloh, jak uvádíme dál.

Jaké jsou parametry podnikání na rodičovské dovolené?

 • Podmínky - pobírání rodičovského příspěvku 
 • Založení živnosti při MD/RD - 1. rok nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění - při základu daně menším než 96 777 Kč se neplatí, pokud je vyšší než 96 777 Kč bude vyměřen nedoplatek a stanovena pravidelná platba podle zisku
 • Zdravotní pojištění - platí se pouze částka vyměřená podle zisku v posledním daňovém přiznání
 • Daňové bonusy - sleva na poplatníka 30 840 Kč

Okamžikem skončení rodičovské dovolené (dosažení věkové hranice dítěte) se živnost automaticky přesouvá do režimu hlavní a vy tak budete povinna hradit minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. 

PODNIKÁNÍ V DŮCHODU UDRŽÍ STANDARD I VITALITU

Podnikání ve starobním či invalidním důchodu přináší nesporné výhody. Kromě udržení vitality a pracovních návyků také přináší možnost, jak si přilepšit k pravidelnému důchodu a užít si tak toto období naplno.

Podnikáním v důchodu si také můžete zvýšit výpočtový základ penze o 0,4 % za každých 360 započitatelných kalendářních dnů činnosti. O toto navýšení pak můžete zažádat až 5 let zpětně! Při každoročním podání daňového přiznání také nezapomeňte, že penze se do příjmů z podnikání nepočítá. 

Jaké jsou parametry podnikání v důchodu?

 • Podmínky - pobírání starobního, invalidního, případně předčasného důchodu

 • Sociální pojištění - při základu daně menším než 96 777 Kč se neplatí, pokud je vyšší než 96 777 Kč bude vyměřen nedoplatek a stanovena pravidelná platba podle zisku
 • Zdravotní pojištění - platí se pouze částka vyměřená podle zisku v posledním daňovém přiznání
 • Daňové bonusy - sleva na poplatníka 30 840 Kč

Pozor si dejte v případě, že jste odešli do předčasného důchodu! Pokud váš základ daně (rozdíl mezi příjmy a výdaji) přesáhne rozhodnou částku - 96 777 Kč pro rok 2023, váš nárok na předčasný důchod zaniká a živnost se stává hlavní činností se všemi povinnostmi a odvody s tím spojenými.