Rozrůstá se váš byznys? Nebojte se přijmout prvního zaměstnance!

30. června 2023Rady a tipy

Pokud se vaše podnikání rozšiřuje a vy cítíte, že by se vám hodila pomocná ruka, nejspíš zvažujete, zda přijmout prvního zaměstnance. Připravili jsme pro vás přehled, na co si musíte dát pozor a jaké povinnosti z nové role zaměstnavatele plynou. I zde platí heslo, že štěstí přeje připraveným.

05

Přechod z role OSVČ a živnostníka na zaměstnavatele může vašemu podnikání pomoci k růstu, ale zároveň na vás bude čekat nemálo nových povinností a administrativní zátěže. Od vytvoření pracovněprávního vztahu po nezbytné registrace na úřadech, vedení dokumentace a výrazně zvýšených nákladů.

NA HPP NEBO NA DOHODU?

To první, co budete řešit, je forma pracovněprávního vztahu s novým zaměstnancem. Nabízí se klasická pracovní smlouva, ale také dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti. V případě dohody o provedení práce budete limitováni počtem odpracovaných hodin (do 300 hodin / kalendářní rok). Její výhodou ale je, že při výdělku zaměstnance do 10 000 Kč měsíčně nebudete muset odvádět sociální a zdravotní pojištění.

V každém případě se musíte seznámit se zákoníkem práce a nezbytnými požadavky na obsah pracovní smlouvy. Tu pak doporučujeme nechat připravit zkušeným právníkem tak, aby byla v souladu s právními předpisy.

Mimochodem, na podzim tohoto roku se čeká novela zákoníku práce, kde s velkou pravděpodobností výše zmíněné dohody doznají významných změn.

REGISTRUJTE SE NA ÚŘADECH SPRÁVNĚ A VČAS!

S přijetím prvního zaměstnance máte povinnost registrovat sebe i jeho k potřebným úřadům a institucím. Nepodceňujte tyto povinnosti a nahlaste se včas. Za porušení těchto nezbytností totiž hrozí nemalá pokuta.

Co vás tedy čeká?

  • Registrace na Finančním úřadu - do 8 dnů ode dne, kdy se OSVČ stala zaměstnavatelem.
  • Oznámení o nástupu zaměstnance na OSSZ - do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do pracovního poměru.
  • Registrace u zdravotní pojišťovny zaměstnance - do 8 dnů od vzniku pracovního poměru je nutné zaregistrovat sebe i zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny.
  • Zřízení pojištění odpovědnosti - bez zbytečného odkladu po vzniku pracovněprávního vztahu jste povinni hradit pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a škody vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání.

KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC NĚCO STOJÍ

Než vašemu podnikání nový zaměstnanec přinese nějakou hodnotu, připravte se na nezbytné náklady. Počítat musíte s náklady na sociální a zdravotní pojištění, mzdu, daně a odvody za zaměstnance, každoroční zpracování daňového přiznání a podobně.

Nezapomeňte také na nárok zaměstnance na nemocenskou, pracovní vybavení, ochranné pracovní pomůcky, školení bezpečnosti práce, příplatky za přesčasy a další. K vyšším výdajům můžete připočítat také nejrůznější zaměstnanecké benefity jako je příspěvek na stravování, penzijní připojištění či dny volna navíc, kterými můžete ve své firmě udržet kvalifikované zaměstnance po delší dobu.

 

NEPODCEŇUJTE VEDENÍ DOKUMENTACE ZAMĚSTNANCE

S každým zaměstnancem si veďte osobní spis, v němž uchováte dokumenty potřebné k výkonu práce dané osoby. Její součástí bude platná pracovní smlouva či dohoda, mzdové výměry, přehled odpracovaných hodin, prohlášení o zdravotní pojišťovně, potvrzení o ukončení předchozího pracovního poměru a další.

Kromě toho tento spis také obsahuje dokumenty, které potvrzují kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnance - například doklad o ukončeném vzdělání, kopie řidičského průkazu (pokud je k práci potřeba), posudek předchozího zaměstnavatele a podobně.

NA CO SI JEŠTĚ DÁT POZOR?

Pokud jste živnostník, ale s podnikáním vám pomáhá celá rodina, tak zbystřete! Ačkoliv můžete uzavřít pracovní smlouvu či dohodu i se členy vaší rodiny, existuje jedna výjimka. Zákoník práce výslovně zakazuje uzavírat pracovněprávní smlouvy či dohody mezi manžely či registrovanými partnery, protože takovýto vztah nadřízenosti/podřízenosti narušuje rovnocenné postavení obou partnerů.

Pracovněprávní vztah tak můžete uzavřít pouze s druhem/družkou nebo jinými rodinnými příslušníky. I v případě, že k uzavření manželství či registrovaného partnerství dojde až v průběhu pracovněprávního vztahu, pracovní smlouva ze zákona k danému dni zanikne.

Jak tedy na to, pokud se svým partnerem pracovat potřebujete? Využijte institut spolupracující osoby! Tato forma spolupráce umožňuje zaměstnání i mezi manžely či partnery, ale má pochopitelně také svá pravidla a z nich vyplývající povinnosti.