Jaké daňové režimy může využít začínající podnikatel?

30. června 2023Rady a tipy

Jako podnikající živnostník máte hned několik možností, jak uplatnit své výdaje a ovlivnit tak výši daně z příjmů fyzických osob, pojistného i administrativní a byrokratické zátěže. Seznámíme vás s jejich výhodami i nevýhodami.

danova-zakladka

Pokud se nerozhodnete platit paušální daň, o které bude řeč za chvíli, zřízení živnosti s sebou nese povinnost podávat každoročně daňové přiznání pro Finanční úřad a přehledy pojistného pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V rámci daňového přiznání můžete využít 2 varianty uplatňování nákladů - skutečné náklady a paušální výdaje, respektive výdaje uplatněné procentem z příjmů. Oba způsoby mají své výhody i nevýhody a rozhodně se nevyplatí všem.

VÝDAJE UPLATNĚNÉ PROCENTEM Z PŘÍJMŮ NEBOLI PAUŠÁLNÍ VÝDAJE

Paušální výdaje (výdajové nebo také nákladové paušály) jsou formou výdajů, kdy od příjmů odečtete fixní (procentuální) částku. Z výsledné částky se odečtou případné daňové bonusy a poté vypočte daň. Uplatňováním těchto nákladových paušálů snížíte svou administrativní zátěž, protože nebudete muset evidovat a schraňovat každou fakturu či účtenku. Jednoduše uplatníte paušální výdaj v podobě 30 %,
40 %, 60 % nebo 80 % z příjmu a o víc se nestaráte.

Který paušální výdaj připadá na vás?

Výši paušálního výdaje si nevolíte, ale jsou vám určeny živnostenským zákonem podle charakteru vaší podnikatelské činnosti:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání - do maximální částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání - do maximální částky 1 200 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů - lékaři, notáři, advokáti, umělci, architekti apod.) - do maximální částky 800 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku -   do maximální částky 600 000 Kč.

Tyto výdajové paušály se vyplatí těm podnikatelům, jejichž skutečné výdaje jsou výrazně nižší než ty paušální. Pokud jsou ovšem vaše skutečné náklady vyšší, je pro vás výhodnější uplatnit ty reálné. První rok vašeho podnikání tak bude nejlepší evidovat každý výdaj a poté se rozhodnout pro vhodnou variantu.

SKUTEČNÉ NÁKLADY

V případě, že jsou vaše skutečné náklady vyšší než ty paušální, vyplatí se vám přiznat jejich reálnou výši i za cenu jejich pečlivé a náročné evidence. V tomto případě musíte počítat s vyšší administrativní zátěží, kterou si evidence každého výdaje vyžádá a povinnost prokázání každé položky při případné kontrole ze strany Finančního úřadu.

PAUŠÁLNÍ DAŇ

Paušální daň je relativně novým institutem, který výrazně snižuje administrativní zátěž OSVČ. V tomto režimu totiž nepodáváte daňové přiznání ani přehledy pojistného. Každý měsíc jednoduše zaplatíte paušální částku, v níž je již obsaženo sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PAUŠÁLNÍ DANĚ?

Váš roční příjem nesmí přesáhnout 2 miliony Kč, nesmíte být plátci DPH (ani dobrovolní) nebo být v insolvenčním řízení. Překážkou nejsou ani příjmy ze závislé činnosti, pokud u dohody o pracovní činnosti nepřesahují 3 500 Kč/měsíc a u dohody o provedení práce 10 000 Kč/měsíc.

V případě, že si zřizujete živnost, musíte se k paušální dani přihlásit současně s jejím zřízením. V ostatních případech můžete nově do paušálního režimu vstoupit k 1. dni nového kalendářního roku.

V JAKÉM PÁSMU PAUŠÁLNÍ DANĚ SE BUDETE NACHÁZET?

Protože je příjem podnikatelů, kteří se mohou přihlásit k paušální dani, velmi široký, jsou od letošního roku zavedena 3 pásma paušální daně.

  • Pásmo 1 - pro podnikatele s příjmem do 1 mil. Kč - paušální daň je měsíčně 6 208 Kč.
  • Pásmo 2 - pro podnikatele s příjmem od 1 do 1,5 mil. Kč - paušální daň je měsíčně 16 000 Kč.
  • Pásmo 3 - pro podnikatele s příjmem od 1,5 do 2 mil. Kč - paušální daň je měsíčně 26 000 Kč.

Podnikající OSVČ je zařazena do pásma podle příjmu uvedeného v posledním daňovém přiznání. Pokud se na konci daňového období ukáže, že vaše příjmy byly nižší než vyžaduje dané pásmo, oznámíte jinou výši paušální daně a přeplatek vám bude vrácen. A stejně i opačně - v případě, že vaše příjmy budou vyšší než pásmo, ve kterém se nacházíte, paušální daň vám bude dopočítána v podobě nedoplatku.

VYPLATÍ SE VÁM PAUŠÁLNÍ DAŇ?

Stejně jako ostatní daňové režimy ani paušální daň nemusí být výhodná pro všechny živnostníky. Abyste zjistili, zda se při vašem běžném či očekávaném přijmu tento daňový režim vyplatí, je vhodné využít kalkulačku paušální daně Ministerstva financí. Také je třeba počítat, že při využití tohoto režimu přijdete o daňové bonusy - slevu na poplatníka, děti či manželku.