Skutečné nebo paušální výdaje? Jako OSVČ si můžete vybrat

22. června 2020Rady a tipy

Jednou z výhod podnikání pod hlavičkou osoby samostatně výdělečně činné je možnost volby, zda budete vykazovat skutečně vynaložené výdaje, nebo zda si ušetříte agendu a zvolíte cestu výdajů stanovených procentem z příjmů. Jak to funguje a co pro vás bude výhodnější?

Skutecne-nebo-pausalni-vydaje

Skutečné výdaje

Pokud zvolíte uplatnění výdajů ve skutečně vynaložené výši, připravte se na to, že budete muset kromě evidence příjmů také evidovat a archivovat veškeré zaplacené účtenky, paragony a přijaté faktury. Povedete si tzv. daňovou evidenci. Není potřeba se ničeho bát. Daňová evidence ve své podstatě nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví, a jak z názvu vyplývá, je to poměrně jednoduchá záležitost. U těch nejjednodušších případů stačí, pokud povedete evidenci příjmů a výdajů, plus evidenci majetku a závazků.

Evidence příjmů a výdajů

S evidencí příjmů a výdajů vám pomůže jednoduchá tabulka, do které budete jednotlivé položky postupně zapisovat spolu s čísly příslušných dokladů. Příjmové doklady v ní můžete označit např. P + pořadové číslo dokladu, výdajové pak označíte písmenem V (viz příklad níže). K tabulce si povedete složku, do které budete zakládat jednotlivé označené doklady.

Ukázka daňové evidence
 Datum  Číslo dokladu Položka  Příjem  Výdaj
1. 1. 2020 P1 Prodej krmítek 5 000  
2. 1. 2020 P2 Prodej vodítek 3 000  
13. 1. 2020 V1 Nájem prodejny   9 000

Při sestavování daňového přiznání pak své výdaje sečtete a jejich sumu odečtete od vašich příjmů. Pokud vám vyjde kladné číslo, blahopřejeme, dosáhli jste zisku. Pokud bude výsledek záporný, podařilo se vám vytvořit ztrátu.

Znovu zdůrazněme, že ke každé položce z vaší evidence musíte mít příslušný doklad. Pokud jej nebudete při případné kontrole z finančního úřadu schopni předložit, vystavujete se riziku sankce. Problémem mohou být doklady vytištěné na termocitlivých papírech, které časem blednou. Proto doporučujeme tyto doklady pro jistotu okopírovat.

Evidence majetku a závazků

Pro daňovou evidenci majetku a závazků není předepsaná forma, kterou by měla vaše evidence naplňovat, je proto na vás, jakému řešení dáte přednost (opět stačí tabulka). Nezapomeňte, že budete muset provést inventuru majetku k 1. lednu a poslednímu prosinci daného kalendářního roku. Evidovat pak budete dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky a pohledávky. Sami uvidíte, že mít o těchto věcech přehled, je velmi užitečné.

Výdaje určené procentem z příjmů

Jako živnostník máte ale ještě jednu možnost, jak uplatnit výdaje, a tou je uplatnění výdajů určených procentem z příjmů. Tato varianta má obrovskou výhodu v tom, že nemusíte archivovat zaplacené účtenky. Stačí, když si povede evidenci vašich příjmů.

Jak to funguje?

V průběhu roku si vedete evidenci svých příjmů (opět může pomoci např. excelová tabulka). Na konci roku pak své příjmy sečtete a určité procento z nich prohlásíte za své výdaje. Jak velké toto procento bude, závisí na typu příjmů:

  • 80 % můžete uplatnit u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč.
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč.
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle paragrafu 7, odstavce 1 písm. d) a odstavce 6 zákona o dani z příjmů; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Limitní částky zde neznamenají, že pokud je přesáhnete, nesmíte výdaje určené procentem z příjmů využít. Slouží pouze pro stanovení maximální výše výdajů, které lze touto metodou pro potřeby daňového přiznání odečíst. Pokud např. spadáte do první skupiny a vydělali jste si  2 500 000, 80%  této částky je 2 000 000 Kč. Do daňového přiznání ale u výdajů můžete uvést maximálně 1 600 000, takže byste danili příjem ve výši 900 000 Kč.

Další výhodou této metody je to, že pokud vaše skutečné výdaje nedosahují uplatňovaného procenta vašich příjmů, de facto tak na daních šetříte. Toto bývá typické pro kreativní profese, které nepotřebují příliš drahých vstupů. Pokud budou naopak vaše skutečné výdaje vyšší, budete zbytečně více danit.

Při zvažování, kterou metodu zvolíte, vybírejte pečlivě. Metodu uplatnění výdajů sice můžete měnit, nicméně změna je spojena s agendou, se kterou by vám raději měla pomoci zkušená účetní.

Pro Nastartujte se napsal portál iPodnikatel.cz